Rázová vlna Praha

Rázová vlna - Fokusovaná rázová vlna 

 

Léčba rázovou vlnou je nejmodernější a nejrychlejší léčba bolestivých poruch pohybového aparátu. Urychluje v poškozené tkáni hojení převážně stimulací metabolizmu buněk spolu s výrazným zlepšením lokálního prokrvení. Rázová vlna prostupuje do těla bez jakéhokoliv poškození kůže. Její aplikace funguje na principu vytváření vibrací v pojivové tkáni. Dokáže tak dočasně převést energii z místa svého vzniku až do vzdálených oblastí.

Při léčbě pohybových (ortopedických) obtíží využíváme na našem pracovišti ty nejkvalitnější přístroje od nejlepšího světového švýcarského výrobce přístrojů na aplikaci rázové vlny STORZ MEDICAL. 

Naše pracoviště používá kombinovný přístroj ( DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« & MASTERPULS® MP100 »ultra« ), který v sobě integruje vibrační terapii V-Actor,dále aplikuje radiální a fokusovanou rázovou vlnu. Generátor tohoto typu fokusované vlny je na elektromagnetický. 

 

Radiální rázová vlna 

je fyzikálně tlaková vlna.Přenos energie zajišťuje pneumaticky urychlený projektil v trubici, který nárazem do aplikačního nástavce přenáší energii do tkáně.

 • V tkáni se vlna rozbíhá radiálně a průchodem tkáně se snižuje její intenzita
 • Nejúčinnější je v hloubce 1,5 cm
 • V závislosti na zvoleném nástavci je schopna přenést energii až do hloubky 6 cm
 • Ve tkáni způsobuje mírné vibrace
 • Pacient cítí rázy i na zdravé tkáni
 • Pulz radiální vlny je 1000x pomalejší než fokusované rázové vlny
 • Počet ošetření je 5-7 v týdenních intervalech

 

Extrakorporální terapie akustickou vlnou není určena k drcení tkání, ale spíš k vyvolání mikroskopických intersticiálních a extracelulárních biologických účinků, které zahrnují regeneraci tkáně. V moderní léčbě bolesti je energie akustické vlny vedena od bodu vzniku, což je generátor akustické vlny, prostřednictvím vodivého gelu do bolestivých tělesných partií, kde se aplikuje její hojivý účinek.

Co o nás klienti říkají

Na léčbu rázovou vlnou k Mgr Heleně Krumlové jsem se dostala díky doporučení známého, který je lékař a přednosta rehabilitační kliniky. Po intenzivním golfovém trénování mě začal trápit golfový loket, asi rok jsem chodila na "tejpování", ale to již v chronickém stavu nepomáhalo. Po cca deseti intervencích rázovou vlnou se loket výrazně zlepšil resp vyléčil a přestal bolet. V kombinaci s kondičním posilováním jsem se obtíží téměř zbavila, pouze občas zajdu preventivně k Mgr Krumlové na ultrazvuk. Jen lituji, že jsem nešla na rázovou vlnu dřív, než se bolest stala chronickou. Rázovou vlnu v rehabilitačním zařízení Mgr Krumlové mohou vřele doporučit!!! Mockrát děkuji

PhDr Renata Drahozalová

Fokusovaná rázová vlna 

je z pohledu fyziky skutečná rázová vlna. STORZ MEDICAL pro generaci fokusované vlny využívá patentovaný elektromagnetický cylindrický generátor se stabilní energií po celou dobu životnosti.

 • Půchodem tkáně se vlna sbíhá do fokusu v definované hloubce, kde dosahuje nastavenou hustotu energie
 • Hloubka středu fokusu je 5 cm, 3 cm nebo 1,5 cm dle zvoleného distančního nástavce
 • Velká terapeutická oblast až do 125 mm
 • Ve tkáni nezpůsobuje vibrace
 • Pacient rázy cítí v hloubce a pouze v postižené tkáni
 • Pulz fokusované vlny je 1000x rychlejší než radiální rázové vlny
 • Počet ošetření je 3-5 v týdenních až 10-ti denních intervalech, a to i v případě kombinovaného ošetření radiální a fokusovanou rázovou vlnou

Rázová vlna je vlastně akustické vlnění s extrémně vysokými špičkami energie, podobné vlnám, ke kterým dochází v atmosféře po explozivní události, jako je např. blesk nebo aerodynamický třesk. Při průchodu tkání Rázové vlny způsobují vysoké změny hodnoty tlaku. Tlakové, tahové a smykové síly vedou k podráždění a stimulaci buněk a tzv. buněčné paměti v důsledku mechanické deformace cytoskeletu - buněčné kostry. To vyvolává různé biochemické procesy, které podporují mechanismus hojení uvnitř těla buněk.

 

Účinky Rázové vlny (ESWT) FYZIKÁLNÍ neboli MECHANICKÉ:

a BIOLOGICKÉ:

 

Biologické účinky:

 

Pro zahájení a udržování procesů regenerace poškozených tkáňových struktur je nezbytný vyživující krevní tok. Aplikace akustických vln vytváří ve šlachách a kostech kapilární mikrotrhlinky a výrazně zvyšuje hodnotu indikátorů růstu, jako jsou endoteliální NO-syntéza (eNOS), vaskulární endotelový růstový faktor (VEBR), antigen proliferujících buněk (PCNA) a kostní morfogenetický protein (BMP).Tyto dva procesy stimulují růst a remodelaci nových arteriol. Nové cévy zlepší prokrvení a okysličení, což vede k rychlejšímu hojení jak cévy, tak i kosti.

 

K chronickému zánětu dochází tehdy, když zánětlivá reakce není zcela potlačena. Může poškodit zdravé části těla a vést k chronické bolesti. Aktivita žírných buněk, které se podílejí na zánětlivém procesu, může být zvýšena prostupující akustickou vlnou. Po aktivaci žírných buněk může následovat syntéza chemokinů a cytokinů. Uvolnění prozánětlivých směsí může v případě potřeby pomoci obnovit normální hojivé a regenerační procesy.

 

Produkce dostatečného množství kolagenu je nutnou podmínkou procesu regenerace tkáně. Terapie rázovou vlnou urychluje prokolagenní syntézu. Nově vytvářená kolagenová vlákna jsou formována do podélné struktury. Tato nově vzniklá vlákna šlach jsou hustší a tužší. Dále byla zjištěna také zvýšená tvorba  elastinu a kyseliny hyaluronové a fibronektinu, jež podporují její regeneraci.

Využití fokusované rázové vlny a indikace v pohybové medicíně

 

 

 

Rezervace: 

https://rehazone.inrs.cz/rs/kalendar_vypis

info@rehazone.cz

Tel: 736 169 169

http://www.rehazone.cz/cenik-sluzeb

Rehazone s.r.o.
Obchodní náměstí 2
Praha 12, 14300

IČ: 06355790
Čú: 183414002/5500

info@rehazone.cz
+420 736 169 169

Jednatel:
Mgr. Helena Krumlová
IČ: 75836742