Bolest páteře

Bolesti páteře

Příčina bolestí může být rozsáhlá. Zjednodušeně mohu ale ze své praxe říci, že buď se většinou jedná o:

A)     poruchu lokální pohyblivosti některých segmentů páteře ( páteř se tváří jako rigidní celek). Tuto rigiditu potom odnášejí přechodové segmenty, na které je vynaložena abnormální zátěž. (bederně-křížová oblast, krčně-hrudní oblast)

B)      posturální instabilitu některých segmentů páteře, např.u instability bederně křížové oblasti je to většinou porucha aktivity HSSP (hlubokého stabilizačního systému páteře)

C)      zvýšenou volnost vazivové tkáně (hypermobilitu) lokální nebo celkovou. Páteř je  zvýšeně pohyblivá do všech směrů. To má však za následek poruchu stability kloubů páteře se vznikem funkčních blokád v celém jejím rozsahu.

 

 

A)     Terapie u těchto příčin je většinou jednoduchá. Cíl je navrácení hybnosti segmentům páteře, které jí nemají. Klient se naučí protahovací cvičení, které mu je šité na míru a bolest přetížených segmentů zmizí.

B)      Pokud je příčinou posturální instabilita některého segmentu páteře, řešíme vždy jak segmentálně ( v daném místě), tak komplexně – odraz do celého těla. Např. instabilita bederně-křížového segmentu je spojena pohybem pánve do anteverze. (extrémním prohnutím bederní páteře) a svalovou dysbalanci v oblasti kyčelních kloubů, pánevního dna a břišních svalů. Klient se naučí jak protahovací cvičení svalů zkrácených, tak stabilizační cvičení svalů oslabených (HSSP).

C)      Hypermobilní jedinci to mají jasné. Cvičit, zpevňovat, centrovat, aktivovat do konce života. Cvičení, které je ještě více rozvolňuje a destabilizuje, jim nebude působit úlevu od bolestí. Tedy hypermobiliní jedinec, který se vrhne na cvičení jógy s cílem, že se mu uleví od bolesti zad, se šíleně plete.

 

Výhřez meziobratlové ploténky

 

Výhřez meziobratlové ploténky je velmi bolestivý stav, kdy dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene s vyzařováním bolesti v pásu do končetiny v typické lokalitě (tzv. dermatom). Výhřez je způsoben únikem vnitřní hmoty meziobratlové ploténky skrze protržení vazivového pouzdra ploténky (anulus fibrosus). K vysunutí (protruzi) či výhřezu ploténky dochází s maximem v oblasti dolní bederní páteře i v krční oblasti nad přechodem C/Th. Následkem výhřezu bývá kromě bolestí často i výpadek vnímání dotyku na končetině, event. porucha funkce svalů zásobených kořenem.

Terapie:

Máte nějaké otázky?  Chcete se objednat na terapii? 

email: info@rehazone.cz

volejte: 736169169

Rehazone s.r.o.
Obchodní náměstí 2
Praha 12, 14300

IČ: 06355790
Čú: 183414002/5500

info@rehazone.cz
+420 736 169 169

Jednatel:
Mgr. Helena Krumlová
IČ: 75836742